Alle info over de Body Mass Index en jouw BMI

Overgewicht berekenen

De theorie van overgewicht berekenen

Introductie

Een gezond gewicht is voor iedereen belangrijk. Er zijn regels om te bepalen wanneer het gewicht als gezond is aan te merken. Voor overgewicht berekenen bestaan ook regels. Hoe doe je dat? Welke methoden zijn daarvoor bruikbaar? Om te kunnen beginnen met een proces van gezond gewicht verliezen moet je eerst weten of jouw lichaamsgewicht een probleem is, en hoeveel gewicht je best verliest. Het BMI is daar een mooie en handige indicator voor.

Eerst meten en dan overgewicht berekenen

BMI (Body Mass Index) en het aantal centimeters middelomtrek geven aan of je overgewicht hebt of niet. En daarvan is al sprake als één van beide maten over de kritische grens heengaat. Overgewicht berekenen via je BMI, dan maakt het niet uit of je man of vrouw bent. Bij de beoordeling van de middelomtrek wordt wel onderscheid naar sekse gemaakt. Voor sommige mensen zal het op deze manier overgewicht berekenen minder betrouwbaar zijn. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die (intensief) aan krachtsporten doen en vrouwen die in verwachting zijn.

Overgewicht berekenen

Meten van de BMI

BMI is een maat voor de verhouding tussen gewicht en lengte. Eerst bepaal je het gewicht en vervolgens bepaal je de lengte (op blote voeten). Je berekent vervolgens je BMI door het aantal kilo’s gewicht te delen door je lengte in meters in het kwadraat. Voorbeeld als je 70 kilo weegt en 1,70 meter lang bent: 70 / (1,7 x 1,7) = 24,22.

Als je waarde ligt tussen de 20 en 25 is sprake van een gezond gewicht. Daarboven is sprake van overgewicht.

Meten van de middelomtrek

Overgewicht berekenen via de maat van je middelomtrek is een tweede manier. Je moet secuur meten dus gebruik een flexibel meetlint en geen metalen rolmaat. Meet het aantal centimeters op het smalste deel van je middel: enkele centimeters onder je onderste rib. Niet je buik intrekken, want dan speel je vals! Bij mannen ligt de kritische grens van gezond gewicht bij 100 cm en bij vrouwen ligt die bij 86 cm.